Class KeycloakHashDataType

java.lang.Object
liquibase.datatype.LiquibaseDataType
org.keycloak.models.map.storage.jpa.liquibase.extension.KeycloakHashDataType
All Implemented Interfaces:
liquibase.servicelocator.PrioritizedService

public class KeycloakHashDataType extends liquibase.datatype.LiquibaseDataType
A LiquibaseDataType to handle hashed value of other column.
 • Field Summary

  Fields inherited from interface liquibase.servicelocator.PrioritizedService

  COMPARATOR, PRIORITY_DATABASE, PRIORITY_DEFAULT
 • Constructor Summary

  Constructors
  Constructor
  Description
   
 • Method Summary

  Modifier and Type
  Method
  Description
  liquibase.change.core.LoadDataChange.LOAD_DATA_TYPE
   
  liquibase.datatype.DatabaseDataType
  toDatabaseDataType(liquibase.database.Database database)
   

  Methods inherited from class liquibase.datatype.LiquibaseDataType

  addParameter, equals, finishInitialization, formatNumber, functionToSql, getAdditionalInformation, getAliases, getMaxParameters, getMinParameters, getName, getParameters, getPriority, getRawDefinition, hashCode, isAutoIncrement, isCurrentDateTimeFunction, numberToSql, objectToSql, otherToSql, setAdditionalInformation, sqlToObject, supports, toString, validate

  Methods inherited from class java.lang.Object

  clone, finalize, getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 • Constructor Details

  • KeycloakHashDataType

   public KeycloakHashDataType()
 • Method Details

  • toDatabaseDataType

   public liquibase.datatype.DatabaseDataType toDatabaseDataType(liquibase.database.Database database)
   Overrides:
   toDatabaseDataType in class liquibase.datatype.LiquibaseDataType
  • getLoadTypeName

   public liquibase.change.core.LoadDataChange.LOAD_DATA_TYPE getLoadTypeName()
   Specified by:
   getLoadTypeName in class liquibase.datatype.LiquibaseDataType